eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentienelf
Wedstrijdschema's

Op de volgende links de wedstrijden

Onder de 12 jaar

WEDSTRIJDSCHEMA ONDER 12 CONCEPT.docx

Onder de 14 jaar

WEDSTRIJD SCHEMA ONDER 14.docx

Onder de 16 jaar

WEDSTRIJD SCHEMA ONDER16.docx

 

JEUGDOPLEIDING HATTO-HEIM<>Opleidingsteam onder 14 jaar

                                                                                             JEUGDOPLEIDING HATTO - HEIM

                                                                                              Opleidingsteam onder 14 jaar                                                                              

                                                                                                        Seizoen  2015 - 2016

§  De doelstelling van dit opleidingsteam  is om jonge talentvolle 2E jaars  D  spelers en 1E jaars C  spelers alvast wat extra  opleidings  leermomenten  te geven.  

§  Winnen is niet het belangrijkste maar het leerproces moet hierbij voorop staan (ontwikkeling van de spelers). 

 Mooi moment en vroegtijdig om alvast spelers te gaan testen in wedstrijden op een hoger  niveau.                                                                                             

§  Dit betekent dat niet per definitie altijd het sterkste team op het veld staat.                                                                                                                                         

·       De spelers met het meeste talent  en mentaliteit  komen in aanmerking voor dit opleidingsteam seizoen 2015-2016.

·       Spelers uit een niet selectie team die een goede ontwikkeling door maken (laatbloeiers) kunnen hier ook voor in aanmerking komen.                                                                                                                        

·       waar deze spelers mee te maken gaan krijgen. Het tempo is hier hoger,de duels zijn harder, de weerstand is hoger                                   Ook krijgen deze spelers te maken met opdrachten (SPEELWIJZE) en het fysieke gedeelte want voetbal is immers een contact sport.

                                          Deelnemende teams zijn

                                         1 Hatto- Heim          Hattem

                                         2 Zwart-wit*63       Hardewijk

                                         3 Owios                    Oldebroek

                                         4 ESC                         Elburg

              

            Uitgangspunten van dit opleidingsteam  

§  Dit  opleidingsteam bestaat uit  2E  jaars D en 1E jaars C .

§  Dit opleidingsteam  gaat spelen in een  1.4.3.3. systeem.

§  Voor dit team worden  alleen 2E jaars D  en 1E jaars C spelers uitgenodigd  tot/met 14 jaar.                                                                           

§  Aantal spelers per wedstrijd  zijn  13 veldspeelsters  en 2 doelverdediger.

§  Dit opleidingsteam is en blijft voorlopig.                                                    Ook tijdens het lopende seizoen.                                                            Selectie voetbal is niet vrijblijvend je moet er wel wat voor over hebben en laten zien dat je echt prestatie voetbal wil gaan spelen.                                                                                                Aan een  speler van dit opleidingsteam   mag je dan ook hogere eisen gaan stellen.                                                                                              

§  Verder is het natuurlijk heel belangrijk dat je als speler veel plezier in het voetballen hebt.

§  Peildatum van dit opleidingsteam is  1 – 1  -  2001/2015 

 

              Begeleiding van dit opleidingsteam

Trainer/Coach   Arjen van Pijkeren/Maarten van de Hoorn

Teammanager   Jan Willem Dijks

Assistent Grensrechter  

Verzorger

Kleding  C2

TC Hatto-Heim


JEUGDOPLEIDING HATTO-HEIM<>Opleidingsteam onder 12 jaar

* De doelstelling van dit opleidingsteam is om jonge talentvolle 2de  jaars E en 1STE jaars D  spelers alvast wat extra opleidings leermomenten te geven om op korte termijn de stap van een klein naar een groot veld te gaan vergemakkelijken .

* Winnen is niet het belangrijkste maar het leerproces moet hierbij voorop staan    (ontwikkeling van de spelers)

.* Dit betekent dat niet per definitie altijd het sterkste team op het veld staat.    spelers die niet in een selectie team spelen,maar  toch een goede indruk achterlaten kunnen via dit opleidingsteam weer een kans krijgen om weer bij een selectie team aan te gaan sluiten.

* De spelers met het meeste talent en mentaliteit  komen in aanmerking voor dit opleidingsteam.

* Spelen wedstrijden om alvast te gaan wennen van een klein naar een groot veld met name voor de talentvolle 2DE jaars E spelers.

* Het resultaat is hierbij niet belangrijk,maar een middel om deze talenten alvast voor te gaan bereiden om van een klein naar een groot veld te laten spelen met name de 2DE jaars E.

* De stap van een klein naar een groot veld brengt nogal wat veranderingen met zich mee,waar deze spelers mee te maken gaan krijgen,je gaat van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11,het aantal spelers is meer,ze krijgen te maken met buitenspel,de ruimte op het veld is groter,hoe moet je daar mee om gaan,de wedstrijden zijn langer deze gaan van 2 keer 25 min naar 2 keer 30 min daarbij komt ook nog dat de onderlinge afstanden groter zijn.


De uitgangspunten van dit opleidingsteam zijn

* Dit opleidingsteam bestaat uit 2DE  jaars E en 1STE jaars D.

* Dit opleidingsteam gaat spelen in een 1.4.3.3. systeem.

* Voor dit opleidingsteam  worden alleen 2DE jaars E spelers en 1STE jaars D spelers uitgenodigd tot 12 jaar.

* Aantal spelers per wedstrijd 13 veldspeelsters en 2 doelverdedigers.

* Dit opleidingsteam gaat een wedstrijd  per maand  spelen.

* Peildatum voor dit talenten team is ( 1-1-2003-2015))

 

* Begeleiding van dit opleidingsteam onder 12 jaar.

* Coach. Jorian Liefers

* Teammanerger

* Assistent scheidsrechter

* Verzorger

* Kleding D1

Deelnemende Teams

1 Hatto-Heim        Hattem

2 Zwart-Wit*63    Harderwijk

3 Owios                 Oldebroek

4 ESC                    Elburg

Eerste wedstrijd van dit opleidingsteam is maandag 5 oktober thuis

Hatto-Heim onder 12 – Zwart-Wit`63 onder 12 aanvang 19.00 uur

Technische Commissie Hatto-Heim


De overgang van E naar D Pupillen
Van een klein veld naar een groot veld en van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11.
Dit informatieboekje kan je verder helpen naar de top van Hatto-Heim 1.
Voor alle spelers en speelsters die de overgang maken van de E naar D

Klik op de volgende link voor alle informatie 

DE OVERGANG VAN E NAAR D versie 2.docx

Voetbalschool sv Hatto Heim

         VOETBALSCHOOL HATTO-HEIM

   JEUGDOPLEIDING HATTO-HEIM START EEN EIGEN VOETBALSCHOOL 

                     VOOR SPELERS VAN 7 TOT EN MET 13 JAAR 

Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Zoals al vaker is besproken was vroeger het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

De Hatto-Heim voetbalschool wil door middel van een gerichte aanpak het technische niveau van de jeugdteams op een) hoger plan brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 7 tot 13 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Alle spelers trainen niet twee maal per week en dat is al niet goed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar de mening van de technische commissie van Hatto-Heim juist op deze leeftijd te halen. Onze voetbalschool Hatto-Heim gaat dan ook een methodiek van leerstof op zetten     met name op de visie van  Cock van Dijk (techniektraining) met als doel kinderen technisch nog beter te maken.                                                                                                    Het gaat ook om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen,de bewegingen goed uit  voeren en zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

              VERNIETIG NOOIT DE CREATIVITEIT VAN EEN SPELER

 

       Doelstelling Hatto-Heim Voetbalschool

 

Individuele technische vaardigheden in combinatie met coördinatie en loopscholing samen te gaan brengen tijdens deze trainingen en in groepsverband als aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen onder leiding van bekwame en ervaren trainers van         Hatto-Heim voor voetballers van 7 tot 13 jaar.                                                                  Om spelers de kans te geven om nog een betere voetballer te gaan worden

           VISIE HATTO-HEIM VOETBALSCHOOL                                                      

                                  VOETBAL TRAININGEN

De Hatto-Heim Voetbalschool gaat zijn trainingen op techniek en coördinatie richten. Techniek en coördinatie lopen hand in hand. ruzie met je eigen lichaam, is ruzie met de bal.                                                                                                                                     Bij  Hatto-Heim trainen wij 1 a 2 keer wekelijks met jonge spelers en dus is plezier ook heel belangrijk. Echter, in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar zijn kinderen in de ideale motorische fase om bewegingen en technieken aan te leren. Wij willen deze kinderen voetballers  helpen om zich als voetballer verder te  gaan ontwikkelen ongeacht hun niveau. Als basis van onze oefenstof ligt de Cock van Dijk methode’. In al onze trainingen van voetbalschool Hatto-Heim zal wekelijks aandacht worden besteed aan verschillende voetbalhandelingen zoals zie hier onder

– Balgevoel
– Coördinatie training
– Snel voetenwerk
– Passeer- en schijnbewegingen
– Traptechniek en aanname van de bal
– Basisbewegingen
– Combinatie van bovenstaande oefeningen
– Partijvormen zoals 1 tegen 1, 2 tegen 2 en over talsituaties
– Weerstanden of methodische stappen in techniektraining

De oefenstof wordt aangepast aan het niveau van de kinderen en de verschillende trainingsgroepen. We delen de kinderen op leeftijd en niveau in. De weerstanden of de methodiek van de oefenstof spelen een belangrijke rol. Deze weerstand en techniektraining kan bestaan uit bijvoorbeeld ruimte, tijd, combinaties etc. Voor de groepen zal de weerstand van de  techniektraining afhankelijk zijn van het niveau van de spelers en de vaardigheden.

 

Duur trainingen

De trainingen zijn voor alle F en E spelers en speelsters                                                                                                                                  De trainingen zijn op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur                                                         Locatie Hatto-Heim kunstgrasveld                                 

Aantal trainingen 8

 

De Hatto-Heim voetbalschool start op vrijdag 25 september tot en met vrijdag 13 november.

Zie aanmeldings formulier.

 

Coördinator  voetbalschool

Henk Huisman Trainer/Coach C1

 

Ondersteuning voetbalschool

Ab Wessels Hoofdjeugd opleiding

 

De Hatto-Heim voetbalschool gaat zowel in het najaar als in het voor jaar elk 8 techniek trainingen in combinatie met coördinatie training en loopscholing verzorgen.

Deze trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld van Hatto-Heim.

Aan deze extra techniek trainingen zijn geen kosten verbonden.

 

 

Technische commissie

Hatto-Heim


 

Aanmeldingsformulier


Aanmeldingsformulier

Voetbalschool

Sv Hatto Heim

 

In juni zijn we als pilot gestart met de voetbalschool. We hebben besloten om door te gaan met de voetbalschool en willen op vrijdag 25 september starten met 8 sessies. De laatste sessie vindt dan plaats op vrijdag 13 november. De trainingen vinden plaats op vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur en worden gehouden op ons hoofdveld.

 

De voetbalschool is bedoeld voor alle F- en E-pupillen. Inschrijving is gratis, als je je inschrijft gaan we er ook vanuit dat je aanwezig bent! Daarnaast geldt dat de voetbalschool een extra mogelijkheid bied om je te ontwikkelen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van je reguliere training!

 

Tijdens de trainingen van de voetbalschool zullen we werken aan looptechniek, basistechnieken en diverse passeerbewegingen, elke training wordt afgesloten met een 4 tegen 4 partij. De trainingen zijn gebaseerd op de techniektrainingen van Cock van Dijk. Cock van Dijk heeft onder meer getraind bij AZ en heeft de Wiel Coerver methode in een modern jasje gestoken.

 

De voetbalschool gaat alleen door met een minimum van 25 spelers, en we hebben ruimte voor maximaal 70 spelers, dus vol = vol.

 

Inschrijven doe je door een mail te sturen aan hwhuisman69@gmail.com. Vermeld bij je inchrijving de naam van je kind en in welk elftal hij/zij speelt. Opgeven kan tot 11 september.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Henk Huisman

Coordinator Voetbalschool Hatto Heim

 Voetbalschool

JEUGDOPLEIDING HATTO-HEIM START EEN EIGEN VOETBALSCHOOL 

                     VOOR SPELERS VAN 7 TOT EN MET 13 JAAR 

Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Zoals al vaker is besproken was vroeger het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

De Hatto-Heim voetbalschool wil door middel van een gerichte aanpak het technische niveau van de jeugdteams op een hoger plan brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 7 tot 13 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Alle spelers trainen niet twee maal per week en dat is niet goed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus voor meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar de mening van de technische commissie van Hatto-Heim juist op deze leeftijd te halen. Onze voetbalschool Hatto-Heim gaat dan ook een methodiek van leerstof op zetten met name op de visie van  Cock van Dijk (techniektraining) met als doel kinderen technisch nog beter te maken.                                                                                                    Het gaat ook om persoonsontwikkeling van spelers. Spelers kunnen door de techniek goed te beheersen,de bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

              VERNIETIG NOOIT DE CREATIVITEIT VAN EEN SPELER

       

DOELSTELLING HATTO-HEIM VOETBALSCHOOL

Individuele technische vaardigheden in combinatie met coördinatie en loopscholing samen te brengen tijdens trainingen en in groepsverband als aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen onder leiding van bekwame en ervaren trainers van
Hatto-Heim voor voetballers van 7 tot 13 jaar om op deze manier spelers de kans te geven om nog een betere voetballer te worden.

 

VISIE HATTO-HEIM VOETBALSCHOOL VOETBAL TRAININGEN

De Hatto-Heim Voetbalschool gaat zijn trainingen op techniek en coördinatie richten. Techniek en coördinatie lopen hand in hand. Want ruzie met je eigen lichaam, is ruzie met de bal.                                                                                                                                     Bij  Hatto-Heim trainen wij 1 à 2 keer wekelijks met jonge spelers en is plezier ook heel belangrijk. Echter, in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar zijn kinderen in de ideale motorische fase om bewegingen en technieken aan te leren. Wij willen deze kinderen  helpen om zich als voetballer verder te  gaan ontwikkelen ongeacht hun niveau. Als basis van onze oefenstof ligt de “Cock van Dijk methode”. In al onze trainingen van voetbalschool Hatto-Heim zal wekelijks aandacht worden besteed aan verschillende voetbalhandelingen zoals hier onder vermeld.

– Balgevoel
– Coördinatie training
– Snel voetenwerk
– Passeer- en schijnbewegingen
– Traptechniek en aanname van de bal
– Basisbewegingen
– Combinatie van bovenstaande oefeningen
– Partijvormen zoals 1 tegen 1, 2 tegen 2 en over talsituaties
– Weerstanden of methodische stappen in techniektraining

De oefenstof wordt aangepast aan het niveau van de kinderen en de verschillende trainingsgroepen. We delen de kinderen op leeftijd en niveau in. De weerstanden of de methodiek van de oefenstof spelen een belangrijke rol. Deze weerstand en techniektraining kan bestaan uit bijvoorbeeld ruimte, tijd, combinaties etc.

Voor de groepen zal de weerstand van de  techniektraining afhankelijk zijn van het niveau van de spelers en de vaardigheden.

 

Duur trainingen

De trainingen zijn in eerste instantie alleen voor het nieuwe E1/E2 en F1/F2             (PILOT PROJECT).                                                                                                                                  De trainingen zijn op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur.                                                         Locatie Hatto-Heim kunstgrasveld.

Aantal trainingen 4

De Hatto-Heim voetbalschool start in eerste instantie 4 keer

Data training voetbalschool:

Vrijdag   5 juni   training 1     en     vrijdag 12 juni   training 2

Vrijdag 19 juni   training 3     en     vrijdag  26 juni  training 4

 

Mocht het zo zijn dat er nog een aantal  (ervaren) trainers bij komen dan kunnen wij de groepen  gaan uit breiden.
Maar in eerste instantie alleen het nieuwe E1/E2/F1/F2.  

 

Coördinator  voetbalschool

Henk Huisman Trainer/Coach C1

 

Ondersteuning voetbalschool

Ab Wessels Hoofdjeugd opleiding

 

Trainers  voetbalschool  Hatto-Heim                                                                                                

Arjen van Pijkeren

Jan Willem Dijks

Luca Kwakkel

Sven Janssen

Harold Rook

Bram Neuteboom

Tristan Lelieveld

 

TOEKOMSTPLANNEN HATTO-HEIM VOETBALSCHOOL

De Hatto-Heim voetbalschool gaat straks zowel in het najaar als in het voorjaar elk 10 techniek trainingen verzorgen in combinatie met coördinatie training en loopscholing verzorgen.
Deze trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld van Hatto-Heim.
Aan deze extra techniek trainingen zijn geen kosten verbonden.

 

 

Technische commissie Hatto-Heim