eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentienelf
Contributie en lid worden

Contributie

Volgens de statuten van de vereniging is contributie verschuldigd over de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend. Ook wanneer het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd, is de contributie toch tot en met 30 juni verschuldigd. Opzegging kan alleen plaatsvinden rechtstreeks bij de ledenadministratie (tonvanduinen@kpnmail.nl). Opzegging bij andere personen is niet mogelijk.

Betaling van de contributie vindt plaats via een machtiging voor automatische incasso. De contributie wordt in 2 termijnen (juli/augustus en januari/februari) geïncasseerd. 

Per 1 juli 2017 zijn de jaarcontributies vastgesteld op:

Senioren spelende leden  € 199,- 
Senioren niet-spelende leden  €   81,- 
Junioren O19 - O17 en O15 € 147,- 
Junioren O13 - O11 - O9 en O8    € 127,- 
MINI'S                                           GRATIS


Contributies dames en heren zijn gelijk.

Vragen over contributie(inning) kunnen gesteld worden aan:

Dirk van Dijk: dijkdirk@gmail.com (contributieadministratie) Dof

Wim van der Weer: wvanderweerd@kpnmail.nl  (penningmeester)

Lid worden

Hier vindt u het aanmeldingsformulier.

U kunt deze openen, uitprinten, invullen en vervolgens inleveren bij des betreffend persoon.

aanmeldingsformulier.doc

Wilt u lid worden neem dan contact op met de ledenadministrateur:
Ton  van Duinen
Waalstraat 55
8052 AD Hattem
Tel: 038-4446574
e-mail: Tonvanduinen@kpnmail.nl

Uiteraard kunt u voor verder informatie ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Informatieboekje seizoen 2017-2018

Op de volgende link vind je alles over de 
vernieuwde Informatieboekje voor seizoen 2017 - 2018
Alles wat je moet weten over Hatto Heim


Informatieboekje sv Hatto-Heim 2017 2018 1v0.pdf