eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentienelf
Het gebruik van de velden

Alles over het gebruik van de velden  

Trainingen

Voor trainingen gelden de volgende uitgangspunten:

1.   In principe vinden alle trainingen plaats op het trainingsveld.

2.   Het hoofdveld wordt niet gebruikt als trainingsveld.

3.   Op veld 2 vinden in principe geen trainingen plaats.

Alleen in en na overleg met de consul en het verantwoordelijk bestuurslid (en geen bezwaar van de gemeente) kan van deze regel worden afgeweken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld in de situatie dat veld 3 ontzien moet worden, danwel dat er sprake is van een te volle bezetting van het trainingsveld en voor zover het mogelijk is om zonder kunstlicht te trainen.

4.   Op veld 3 vinden -met uitzondering van de donderdagavond- in principe geen trainingen plaats. Deze uitzondering is dat met instemming van de gemeente de eerste selectie op de donderdagavond gebruik maakt van veld 3 voor de training.

Mogelijk dat door onvoldoende capaciteit op het trainingsveld kan een uitzondering mogelijk zijn. Deze uitzondering wordt voorafgaande aan het nieuwe seizoen bepaald door het bestuur.  

Stelregels

1.   In de aanloop tot het nieuwe seizoen geldt als stelregel dat veld 3 (en ook 2) voor de trainingen zoveel als mogelijk ontzien worden en dat zo lang mogelijk gebruik gemaakt wordt van het trainingsveld.

2.   Verder is het de stelregel dat zonder overleg met de consul en/of het verantwoordelijk bestuurslid voor trainingen geen gebruik gemaakt wordt van andere velden dan aangewezen.

3.   Om gedurende het seizoen te kunnen beschikken over redelijk goede velden zal vooral in de beginfase van het nieuwe seizoen kritisch beoordeeld worden in hoeverre trainingen en voetbal mogelijk zijn. Dit om te voorkomen dat de rest van het seizoen ’achter de feiten wordt aangelopen’.

4.   Bij weersomstandigheden waarbij sprake is van sneeuw, vorst en/of intensieve regen, mag veld 3 op voorhand niet gebruikt worden voor trainingen. Dit mede ter beoordeling aan de consul en/of het verantwoordelijk bestuurslid.

Uitzondering

Er is sprake van een algemene uitzondering indien het trainingsveld in de maand april/mei voor het groot onderhoud wordt gesloten door de gemeente.

In overleg met de gemeente, de consul en het verantwoordelijk bestuurslid zal beoordeeld worden op welke velden de trainingen kunnen plaatsvinden.

Gebruik van de velden tijdens de training

 

Indien, anders dan het trainingsveld, gebruik gemaakt mag worden van de andere velden hiervoor geldt dat er sprake is van een gespreide belasting. Dat wil zeggen in principe de breedterichting van de velden gebruiken, deze incidenteel af te wisselen met de lengterichting (van 16 tot 16), niet voortdurend de doelen op de 16 meterlijn plaatsen en de middencirkel ontzien.

Keepers

De keepertraining vindt in principe plaats op het trainingsveld. Indien met toestemming van de consul en/of het verantwoordelijk bestuurlid elders getraind mag worden, dan worden geen doelen op achterlijnen geplaatst. Dit om kale plekken te voorkomen.

Warming up voor de wedstrijden 

De warming up voor de wedstrijden dient plaats te vinden op het trainingsveld. Een uitzondering vormt de wedstrijd van het eerste elftal. Hierbij geldt echter dat de breedterichting wordt gebruikt en de warming up buiten het 16 metergebied plaatsvindt.

De keepers kunnen tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd worden ingespeeld naast en niet in het doel. Daarna is het gebruik van het doel toegestaan.