eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentienelf
Alcohol

Hatto Heim ondertekend alcoholconvenant

HATTEM, De gemeente Hattem en de voetbalverenigingen Hattem en Hatto-Heim hebben een convenant alcoholmatiging sportverenigingen ondertekend. Het convenant bestrijkt een periode van 4 jaar en is met name gericht op het voorkomen van schadelijk alcohol gebruik onder de jeugd.

Door Angela van Erven

'Jongeren komen bij ons om gezonder te worden door het sporten. Dan laten we ze niet ongezonder met alcohol vertrekken", aldus v.v. Hattem voorzitter Jan-Dirk Sprokkereef. De voetbalverenigingen hadden vorig jaar in de gemeenteraad al aangegeven niet te wachten op verdere regelgeving vanuit de gemeente maar zelf regels op te gaan stellen omtrent alcoholmatiging. 'En belofte maakt schuld", stelt Hatto-Heim voorzitter Andries Agterhuis. Als voetbalverenigingen hebben wij een bredere maatschappelijke functie, vandaar dat wij gezamenlijk deze handschoen hebben opgepakt." Tijdens de ondertekening waren diverse andere sportverenigingen met een horecavoorziening aanwezig die aangaven de intentie te hebben om op korte termijn het convenant eveneens te ondertekenen. Burgemeester Jan Willem Wiggers geeft aan dat het convenant een stapje verder gaat dan de gewijzigde wetgeving die vorig jaar is ingegaan. Het volgt uit de Drank- en horecaverordening en het Preventie en handhavingsplan alcohol van de gemeente Hattem. De burgervader is content met het initiatief van beide voetbalverenigingen om samen afspraken te maken over alcoholmatiging en de preventie van alcoholgebruik onder de 18 jaar. De gemeente Hattem ondersteunt het initiatief door jaarlijks een cursus aan te bieden aan nieuwe barvrijwilligers en het verstrekken van informatie over alcoholbeleid en promotiemateriaal. Sportkoepel Hattem voorzitter Ed Zandhuis spreekt van een super-initiatief: 'Als Sportkoepel kunnen wij gaan proberen om de overige verenigingen dit convenant eveneens te laten ondertekenen. De Sportkoepel ondersteunt dit van initiatief omdat sport en alcohol op jonge leeftijd niet samengaat.

Foto: Andries Agterhuis, voorzitter Hatto-Heim, Burgemeester Jan Willem Wiggers en Jan Dirk Sprokkereef, voorzitter van v.v. Hattem.
@bron Veluweland.nl

Overig

Boekingen

De kosten van boekingen komen voor eigen rekening. Indien je van mening bent dat een boeking onterecht is gegeven, kun je bij de secretaris schriftelijk bezwaar maken van de kosten van de boeking. De kosten voor een boeking wegens het commentaar hebben op de scheidsrechter zijn altijd voor eigen rekening.

Afgelastingen

Bij een algemene afgelasting van het competitieprogramma door de KNVB (district Oost) wordt dit bekend gemaakt op bladzijde 602 van teletext en veelal in de dagbladen. Leiders en spelers dienen dit zewlf na te gaan. In andere gevallen krijgen de leiders bericht van de wedstrijdsecretariaten, waarna volgens de in het team gemaakte afspraken iedereen verder worden geìnformeerd. Bij twijfel dus contact opnemen met de leider en niet met het clubhuis.