eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentienelf
Hieronder vindt u de VOORLOPIGE INDELING jeugdteams van Hatto-Heim: seizoen 2015-2016
Digitaal Wedstrijd Formulier

Voorbereiding invoeren DWF categorie B In navolging op de teams categorie A en de seniorenteam in categorie B zullen nu ook de D-pupillen t/m de A-junioren binnenkort gebruik gaan maken van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).

Om deze invoering zo succesvol mogelijk te laten verlopen, worden de verenigingen verzocht enkele voorbereidingen hierop te treffen. Zo is het van groot belang dat van ALLE elftallen/teams, vanaf de D-pupillen t/m de A-junioren, inclusief de meisjesteams, de bondsteams tijdig worden aangemaakt.

Praktische punten ter voorbereiden op de invoering van het DWF – categorie B

Advies (Tijdig) aanmaken van Bondsteams

Voor ALLE elftallen die vanaf zaterdag 29 maart a.s. (D-pupillen) en daarna op 12 april (C-junioren) en 19 april (B-junioren) en 3 mei 2014 (A-junioren) bij hun te spelen wedstrijden gebruik gaan maken van het DWF, dienen in de KNVB Sportlink Clubapplicatie de zgn. Bondsteams te worden aangemaakt. De Bondsteams zijn de basis voor het DWF. Bij het op de wedstrijddag ophalen van het DWF, kopieert het systeem alle spelers en technische staf vanuit het Bondsteam naar het DWF. Het grote voordeel hiervan is dat op de wedstrijddag zelf dan alleen nog maar de incidentele verhinderingen, zoals spelers die een lopende tuchtzaak hebben, geblesseerd of afwezig zijn, moeten worden aangepast.?De uit te voeren handelingen voor het aanmaken van een of meerdere Bondsteams zijn in de nieuw uitgeleverde release vereenvoudigd. In de Handleiding teams samenstellen staat vermeld op welke wijze Bondsteams worden aangemaakt.

Actuele Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier en ‘Klik’- PowerPoint presentatie beschikbaar

In het Support Center Sportlink Club is naast een actuele Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier ook een zgn. ‘Klik’- PowerPoint presentatie beschikbaar. Met ‘klik’ wordt bedoeld dat iedere muisklik een uit te voeren handeling betreft. Met een toelichting van een of meerdere ervaren leiders worden de ‘op te leiden’ leiders, clubscheidsrechters en andere kaderleden, tijdens een door uw vereniging te organiseren bijeenkomst, geïnstrueerd. Deze ‘Klik’- PowerPoint presentatie is op ieder moment vanaf een willekeurige werkplek via de link Oefenen met het DWF Veldvoetbal (Categorie B) te openen.

Voorbereiden invullen DWF

Vanaf maandag 24 maart a.s. kunnen de veldvoetbalverenigingen na 18.00 uur in de KNVB Sportlink Clubapplicatie voor hun eigen D-pupillenelftallen het invullen van het DWF voorbereiden. Voor de overige leeftijdscategorieën kan dit vanaf de hieronder genoemde data.

Voorbereiden invullen DWF voor nieuwe leeftijdscategorie mogelijk vanaf:

Maandag 07 april 2014 na 18.00 uur  Voor de C junioren

Maandag 14 april 2014 na 18.00 uur  Voor de B junioren

Maandag 28 april 2014 na 18.00 uur  Voor de A junioren

In welke Fase deelname van de meisjes?

In alle voorgaande communicatie is nimmer vermeld wanneer de meisjesteams bij het DWF worden betrokken. We hebben alleen gesproken over de D-pupillen en de C-junioren t/m A-junioren in Categorie B. Besloten is de meisjes D-pupillen C-, B- en A-juniorenteams parallel te laten lopen met dezelfde leeftijdscategorieën van de jongens. Dus invoering van het DWF voor de meisjesteams resp. op 29 maart, 12 april, 19 april en 3 mei 2014.

Hoe te handelen met E-pupillen die uitkomen in wedstrijden bij de D-pupillen?

Bij te spelen wedstrijden van de D-pupillen is de spelerspasregeling van kracht. In de leeftijdscategorie van de E-pupillen kennen wij deze regeling niet. Als een of meerdere E-pupillen in wedstrijden van een D-pupillenelftal uitkomen, dienen deze via het Bondsteam of op de wedstrijddag zelf, via de functie 'toevoegen deelnemer’, aan het DWF te worden toegevoegd. Als na controle van de spelerspassen op de functie wordt gedrukt, worden ook de pasjes van de E-pupillen automatisch op ‘Ja’ gezet.

Voor vragen en/of opmerkingen over het DWF of het aanmaken van Bondsteams kun je een e-mail sturen naar AV.Digitaal@knvb.nl.